Đăng ký Doanh nghiệp vào Danh bạ 0915.050.067 - Email: truyenthongcongnghe@gmail.com
DANH MỤC NGÀNH NGHỀ
Bản in
Trung tâm Y tế Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ
Tin đăng ngày: - Xem: 11905

Trung tâm Y tế Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ

ĐC: Khu 3 phường Gia Cẩm, TP Việt Trì.
Xem bản đồ:
Tel: 0210.3686177
Email: ttyt.thanhthuy@gmail.com
Website: http://soyte.phutho.gov.vn
Đại diện: Nguyễn Kim Dung

1. Giới thiệu về quá trình phát triển:

Trung tâm y tế huyện Thanh Thủy ngày nay tiền thân là bệnh viện khu vực La Phù thuộc huyện Tam Thanh (cũ) từ năm 1999 sau khi tái lập huyện Thanh Thủy được mang tên Trung tâm Y tế Thanh Thủy, đến năm 2006 Trung tâm Y tế Thanh Thủy được chia tách thành 2 đơn vị là bệnh viện đa khoa Thanh Thủy và Trung tâm Y tế dự phòng Thanh Thủy.

Sau khi chia tách Trung tâm Y tế dự phòng huyện Thanh Thủy có tổng số 21 cán bộ, trong đó cán bộ có trình độ Đại học là 02 còn lại là cán bộ có trình độ sơ cấp và trung cấp với các thiết bị y tế cũ, lạc hậu, cơ sở vật chất xuống cấp. Xong với tinh thần đoàn kết vượt khó của Lãnh đạo, cán bộ công nhân viên chức Trung tâm Y tế, sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Trung tâm Y tế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Tháng 7 năm 2006 Trung tâm Y tế dự phòng Thanh Thủy được Bộ Y tế, Viện vệ sinh dịch tễ trung ương, Sở Y tế Phú Thọ trọn điểm triển khai dự án nghiên cứu, thử nghiệm vacxin thương hàn, Trung tâm đã tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ, đến tháng 4 năm 2008 dự án kết thúc được nghiệm thu và được đánh giá cao về chất lượng và tính chính xác trong quá trình tổng hợp báo cáo nghiên cứu.

Thực hiện quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh Phú Thọ (v/v đổi tên trung tâm y tế dự phòng huyện, thành, thị) từ tháng 7 năm 2008 Trung tâm Y tế huyện chính thức đổi tên từ Trung tâm Y tế dự phòng huyện Thanh Thủy thành Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy với chức năng và nhiệm vụ mới: quản lý các trạm Y tế xã, Y tế thôn bản về công tác tổ chức, chế độ lương, phụ cấp lương, công tác khám chữa bệnh…

Ngày nay Trung tâm Y tế huyện có tổng số 21 cán bộ trong đó cán bộ có trình độ đại học là 4 còn lại là cán bộ trình độ trung cấp, 15 trạm Y tế xã với 71 cán bộ, 1 y sỹ đang học bác sỹ, có 14 bác sỹ, trong đó có 1 bác sỹ đang học sau đại học, đến năm 2012 toàn huyện có 15/15 trạm y tế có bác sỹ. Năm 2008 có 13/15 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. kế hoạch đến quý 4 năm 2009 15/15 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

2. Tổ chức bộ máy

a. Ban Giám đốc: - 01 Giám đốc

- 01 Phó Giám đốc

b. Các khoa, phòng chức năng:

- Phòng hành chính tổn hợp

- Khoa kiểm soát dịch bệnh – HIV/AIDS

- Khoa Y tế công cộng – an toàn VSTP

- Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản – truyền thông giáo dục sức khỏe

c. Y tế xã, phường, thôn bản:

- 15 trạm y tế xã: 71 cán bộ y tế đang hoạt động

- 150 thôn bản: 150 cán bộ y tế thôn bản đang hoạt động

3. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn.

a. Chức năng:

Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, chịu sự quản lý toàn diện của Sở Y tế, quản lý nhà nước của UBND huyện Thanh Thủy và sự chỉ đạo về chuyên môn kỹ  thuật của các Trung tâm thuộc hệ dự phòng, các trung tâm chuyên ngàng của tỉnh.

Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy là đơn vị có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước huyện Thanh Thủy.

Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chuyên môn, kỹ thuật về công tác y tế dự phòng, phòng chống HIV, phòng chống bệnh xã hội, an toàn VSTP, chăm sóc sức khỏe sinh sản… và truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn huyện.

b. Nhiệm vụ và quyền hạn.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thống giáo dục sức khỏe trên cơ sở kế hoạch của sở y tế và tình hình thực tế trên địa bàn huyện trình lên cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chỉ đạo tuyến xã triển khai các chương trình y tế Quốc gia, chú trọng công tác phòng bệnh, phòng chống lụt bão, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và cung ứng sử dụng thuốc trong khám chữa bệnh, hỗ trợ về mặt chuyên môn khi có yêu cầu.

- Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng chống bệnh HIV/AIDS, các bệnh xã hội, tai nạn thương tích, sức khỏe lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn VSTP, truyền thông giáo dục sức khỏe theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các trạm y tế xã, thị trấn các cơ sở y tế trên địa bàn huyện.

- Công tác phòng bệnh: Tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, tiêm các loại vacxin trong chương trình và các loại vacxin dịch vụ khác phục vụ nhân dân, tăng cường công tác giám sát, phát hiện, phòng chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm dễ gây thành dịch trên địa bàn huyện.

- Tham gia đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ y tế xã, thị trấn, nhân viên y tế thôn bản và các cán bộ khác.

-  Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan.

- Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Sở Y tế phân công.

- Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức, quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và UBND huyện giao.

-  Hợp tác quốc tế: Tăng cường và tìm nguồn đầu tư hợp tác quốc tế trong khuôn khổ luật pháp cho phép nhằm mục tiêu thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong công tác phòng bệnh và khám chữa bệnh.

4. Thông tin hoạt động.

Chỉ đạo các tuyến xã triển khai các chương trình y tế quốc gia, các dự án được Sở Y tế phê duyệt giao nhiệm vụ, chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống lụt bão, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và cung ứng sử dụng thuốc cho khám chữa bệnh, hỗ trợ về mặt chuyên môn khi có yêu cầu.

Tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, tiêm các loại vacxin trong chương trình TCMR và các loại vacxin dịch vụ khác phục vụ nhân dân, tăng cường công tác giám sát phát hiện, phòng chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm dễ gây thành dịch bệnh trên địa bàn huyện

Sơ đồ tổ chức bộ máy trung tâm y tế huyện Thanh Thủy

Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Sở Y tế phân công.

Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức, quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.

Ngày nay được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Y tế, UBND huyện Thanh Thủy, trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy được đầu tư trang bị một số máy móc, trang thiết bị như máy siêu âm, máy xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu và một số trang thiết bị cho phòng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Trung tâm y tế huyện đã và đang triển khai một số dịch vụ như siêu âm, kế hoạch hóa gia đình, xét nghiệm, tiêm huyết thanh, vacxin phòng chống dịch bệnh, phun hóa chất diệt duồi, muỗi, côn trùng.

Tăng cường và tìm nguồn đầu tư hợp tác quốc tế trong khuôn khổ luật pháp cho phép nhằm mục tiêu thực hiện tốt công tác xã hội hóa phòng bệnh và khám chữa bệnh.

Công ty TNHH Đo đạc & Kim Khí Nghệ An
Thi công mái xếp mái che di động
Showroom vật liệu xây dựng Thái Huỳnh
Công ty CP Xây dựng Mỹ thuật & Thương mại Thắng Lợi Lộc
Công ty Bất động sản Tân Long Nghệ An
Công ty CP Hosung
Họ Vương Việt Nam
Cửa hàng Thực phẩm sạch Nghệ An
Doanh nghiệp cùng Địa phương
Công ty TNHH Đo đạc & Kim Khí Nghệ An
Thi công mái xếp mái che di động
Showroom vật liệu xây dựng Thái Huỳnh
Công ty CP Xây dựng Mỹ thuật & Thương mại Thắng Lợi Lộc
Công ty Bất động sản Tân Long Nghệ An
Công ty CP Hosung
Họ Vương Việt Nam
Cửa hàng Thực phẩm sạch Nghệ An
TÌM KIẾM DOANH NGHIỆP
 
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Hôm nay: 153 | Tất cả: 72,854,828
 
 
Nghệ An
Hà Tĩnh
Thanh Hóa
Quảng Bình
Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Vĩnh Phúc
An Giang
BR. Vũng Tàu
Bắc Cạn
Bắc Giang
Bạc Liêu
Bắc Ninh
Bến Tre
Bình Định
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Cà Mau
Cao Bằng
Đăk Lăk
Điện Biên
Đồng Nai
Đồng Tháp
Gia Lai
Hà Giang
Hà Nam
Yên Bái
Ninh Thuận
Hải Dương
Hải Phòng
Hậu Giang
Hòa Bình
Hưng Yên
Khánh Hòa
Kiên Giang
Kon Tum
Lai Châu
Lâm Đồng
Lạng Sơn
Lào Cai
Long An
Nam Định
Ninh Bình
Phú Thọ
Phú Yên
Quảng Nam
Quảng Ngãi
Quảng Ninh
Quảng Trị
Sóc Trăng
Sơn La
Tây Ninh
Thái Bình
Thái Nguyên
Thừa Thiên Huế
Tiền Giang
Cần Thơ
Đăk Nông
Trà Vinh
Tuyên Quang
Vĩnh Long
Toàn quốc
   
Facebook chat