Đăng ký Doanh nghiệp vào Danh bạ 0915.050.067 - Email: truyenthongcongnghe@gmail.com
DANH MỤC NGÀNH NGHỀ
Bản in
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Phú Thọ
Tin đăng ngày: - Xem: 9181

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Phú Thọ

ĐC: xã Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ, tỉnh PhúThọ
Xem bản đồ:
Tel: 0120.3820005
Email: SoBVLBPphutho@yahoo.com.vn
Website: http://soyte.phutho.gov.vn
Đại diện: Nguyễn Văn Sở

1. Địa chỉ: xã Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ, tỉnh PhúThọ.

2. Giám đốc, Phó giám đốc: Bác sĩ Nguyễn Văn Sở, Bác sĩ Lê Xuân Phương.

3. Điện thoai:

- Thường trực bệnh viện: 0120.3820005

- Giám đốc: 0210.3820.045; 098.315.685

- Phó giám đốc: 0210.3821.528; 0972.805.454

- Email: SoBVLBPphutho@yahoo.com.vn
4. Quá trình thành lập:
- Bệnh viện được hình thành từ năm 1969 với tên gọi là Phân viện lao tỉnh Phú Thọ.

- Ngày 19/5/1976 được UBND tỉnh Vĩnh Phú quyết định thành lập Bệnh viện Lao tỉnh Vĩnh Phú, trực thuộc Ty Y tế tỉnh Vĩnh Phú theo Quyết định số 932/QĐ-TCCB.

- Trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước bệnh viện đi sơ tán tại các địa phương trong tỉnh như: xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ, xã Phùng Xá, huyện Cẩm Khê; xã Đông Thành huyện Thanh Ba. Cơ sở vật chất của bệnh viện trong thời kỳ chiến tranh chủ yếu là nhà tranh tre, nứa lá. Phương tiện làm việc rất thiếu thốn.

- Ngày 19/6/1986 bệnh viện được chuyển từ địa điểm sơ tán tại xã Đông Thành huyện Thanh Ba đến xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Cơ sở của bệnh viện lúc này gồm 100% nhà cấp bốn tiếp nhận từ cơ sở của Công ty Ong Tằm tỉnh Phú Thọ đã được xây dựng từ nhiều năm trước đây.

- Đến năm 1992 bệnh viện được UBND tỉnh phê duyệt dự án cải tạo nâng cấp nên một số nhà được xây dựng mới: Khoa khám bệnh – xét nghiệm, Khoa Dược, Trạm chống lao và toàn bộ nhà làm việc được cải tạo, nâng cấp.

- Từ năm 2002 được UBND tỉnh Phú Thọ duyệt thực hiện Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện nên toàn bộ bệnh viện được xây dựng mới.

- Hiện tại các hạng mục công trình của Dự án đã xây dựng xong và được đưa vào sử dụng.

Ngày 01/7/2002 Bộ trưởng Bộ y tế có Quyết định số 2503/2002/QĐ-BYT về việc ban hành bản “Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi” trực thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là bước chuyển đổi quan trọng: là lần đầu Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh có qui định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy.

- Ngày 26/12/2003 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ quyết định đổi tên Bệnh viện Lao tỉnh Phú Thọ thành Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Phú Thọ. Đây là một bước thay đổi quan trọng của bệnh viện về chức năng, nhiệm vụ là khám chữa bệnh Lao và các Bệnh phổi.

5. Tổ chức, bộ máy:

- Ban giám đốc.

- 04 phòng: Tổ chức hành chính, Tài chính kế toán, Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến, Y tá điều dưỡng.

- 06 khoa: Dược - Vật tư y tế, Khám bệnh, Cận Lâm sàng, Bệnh phổi - Hồi sức cấp cứu, Lao phổi, Lao ngoài phổi.

6. Công tác tổ chức:

6.1. Lãnh đạo bệnh viện qua các thời kỳ:

- Ông Hoàng Tất Thông: Phân viện trưởng phân viện lao, Bệnh viện phó.

- Ông Nguyễn Văn Ngọc: Trạm phó trạm chống lao, Bệnh viện trưởng.

- Ông Nguyễn Văn Nghị: Bệnh viện phó.

- Ông Vũ Doanh Đức: Bệnh viện phó

- Ông Phạm Ngọc Lưu: Bệnh viện phó.

- Ông Lê Hồng: Giám đốc bệnh viện kiêm Trạm trưởng Trạm chống lao.

- Ông Đặng Văn Định: Phó giám đốc, Giám đốc bệnh viện

- Ông Đào Huy Liệu: Phó Giám đốc bệnh viện

- Ông Nguyễn Ngọc Lâm: Phó giám đốc bệnh viện

- Ông Nguyễn Văn Sở: Giám đốc bệnh viện

6.2. Cán bộ, công chức:

Hiện có 81 cán bộ gồm:

- Bác sĩ: 13 ( 06 CKI, 07 BS đa khoa)

- Dược sĩ đại học: 01

- Cử nhân xét nghiệm: 01

- Cử nhân điều dưỡng: 03

- Cử nhân kế toán: 01

- Dược sĩ trung học: 06

- Y sĩ: 18

- Điều dưỡng trung học: 22

- KTV xét nghiệm cao đẳng: 01

- KTV xét nghiệm trung học: 03

- Cán bộ khác: 12

7. Chức năng, nhiệm vụ.

7.1. Chức năng: Là đơn vị sự nghiệp y tế, trực thuộc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ , có chức năng khám và điều trị bệnh Lao và Bệnh phổi cho nhân dân.
7.2. Nhiệm vụ:

- Khám chữa bệnh: Thực hiện khám điều trị nội trú và ngoại trú cho những người mắc bệnh Lao và Bệnh phổi trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo tuyến: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác phòng chống Lao và Bệnh phổi cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục sức khoẻ, giáo dục nâng cao kiến thức phòng, chống Lao và Bệnh phổi cho nhân dân trong tỉnh.

- Đào tạo cán bộ: Tham gia đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên khoa Lao và Bệnh phổi cho cán bộ y tế trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khao học thuộc lĩnh vực chuyên khoa Lao và Bệnh phổi ở cấp cơ sở.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các qui định về quản lý kinh tế như: Thu chi ngân sách, thanh quyết toán kịp thời đúng qui định của pháp luật. Tạo nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, Bảo hiểm y tế, đầu tư nước ngoài và các tổ chức khác.

8. Kết quả thực hiện nhiệm vụ: (Các hoạt động đã thực hiện được tính bình quân 10 trở lại đây).

-Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

* Hoạt động khám chữa bệnh cho nhân dân hàng năm:

- Khám cho trên 3000 lượt người bệnh; xét nghiệm đờm trực tiếp đạt trên 8000 tiêu bản; chụp X-quang trên 2.500 lần và nhiều xét nghiệm khác.

- Tiếp nhận điều trị cho trên 1.000 người bệnh nội trú và trên 400 người bệnh ngoại trú mắc bệnh lao và các bệnh phổi khác.

* Công tác chỉ đạo tuyến:

Đã chỉ đạo các hoạt động của Chương trình chống lao đúng nội dung kế hoạch đã đề ra hàng năm theo các nội dung cơ bản sau:

- Khám bệnh nhân nghi mắc lao được trên 21.000 lượt người.

- Xét nghiệm đờm trực tiếp được trên 11.000 tiêu bản.

- Bệnh nhân lao được phát hiện trên 1.000 người

- Kết quả điều trị khỏi bệnh đạt tỉ lệ 88,4%

* Phòng bệnh và giáo dục truyền thông: Thường xuyên tổ chức tuyên truyền giáo dục sức khoẻ về chuyên ngành Lao và Bệnh phổi tại cộng đồng. Phối hợp với Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ xây dựng kế hoạch, nội dung tham gia với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức phòng, chống Lao và Bệnh phổi cho nhân dân trong tỉnh.

* Đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học:

- Bệnh viện là cơ sở đào tào về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ y tế huyện, xã và cán bộ Trại giam Tân Lập

- Hàng năm đã tổ chức thực hiện được từ 2 đến 3 đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên khoa Lao và Bệnh phổi ở cấp cơ sở và có hiệu quả thiết thực.

* Quản lý kinh tế: có kế hoạch sử dung các nguồn lực, kinh phí đạt hiệu quả. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật. Tạo nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: viện phí, Bảo hiểm y tế, đầu tư nước ngoài và các tổ chức khác.

9. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới:

9.1. Phương hướng:

Xây dựng bệnh viện hoàn chỉnh với qui mô 150 giường bệnh có đầy đủ các phòng, khoa, có đội ngũ cán bộ và trang thiết bị đảm bảo để bệnh viện hoàn thành nhiệm vụ được giao vào năm 2020.

9.2. Nhiệm vụ:

- Khám chữa bệnh.

Thực hiện khám, điều trị nội trú và ngoại trú cho những người mắc bệnh Lao và Bệnh phổi trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận mọi trường hợp cấp cứu, bệnh nặng, bệnh phức tạp do người bệnh tự đến hoặc do các cơ sở y tế liên quan chuyển đến. Tham gia khám giám định sức khoẻ và giám định y pháp khi được Hội đồng Giám định Y khoa hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu trong chuyên ngành Lao và Bệnh phổi.

- Chỉ đạo tuyến.

Xây dựng kế hoạch công tác phòng chống Lao và Bệnh phổi cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, trình Giám đốc Sở Y tế và tổ chức thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt. Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến, thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống lao và bệnh phổi của tuyến dưới, kể cả y tế ngoài công lập; thực hiện sơ kết và tổng kết theo định kỳ; chỉ đạo y tế cơ sở thực hiện chương trình chống Lao và bệnh phổi tại cộng đồng.

- Phòng bệnh và giáo dục truyền thông.

Tổ chức tuyên truyền giáo dục sức khoẻ vè chuyên ngành Lao và Bệnh phổi tại cộng đồng. Phối hợp với Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ xây dựng kế hoạch, nội dung để tham gia với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức phòng, chống Lao và Bệnh phổi cho nhân dân trong tỉnh.

- Đào tạo cán bộ.

Bệnh viện Lao và Bệnh viện phổi là cơ sở thực hành cho công tác giảng dạy chuyên khoa. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên khoa Lao và Bệnh phổi ở các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu khoa học.

Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên khoa Lao về Bệnh phổi ở cấp cơ sở. Nghiên cứu dịch tễ học thuộc lĩnh vực chuyên khoa để phục vụ cho công tác tại cộng đồng.

- Hợp tác Quốc tế.

Hợp tác về chuyên môn, kỹ thuật với các tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài theo qui định của pháp luật.

- Quản lý kinh tế.

Có kế hoạch sử dụng các nguồn lực, kinh phí đạt hiệu quả. Thực hiện nghiêm chỉnh các qui định về thu chi ngân sách, thanh quyết toán kịp thời đúng qui điịnh của pháp luật. Tạo nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, Bảo hiểm y tế, đầu tư nước ngoài và các tổ chức khác.

Công ty CP Xây dựng Mỹ thuật & Thương mại Thắng Lợi Lộc
Công ty Bất động sản Tân Long Nghệ An
Công ty CP Hosung
Họ Vương Việt Nam
Cửa hàng Thực phẩm sạch Nghệ An
Cửa hàng Ván giày trượt Patin Nghệ An
Họ Đoàn Việt Nam
Công ty TNHH XD & DV Tổng hợp Minh Khang
Doanh nghiệp cùng Địa phương
Công ty CP Xây dựng Mỹ thuật & Thương mại Thắng Lợi Lộc
Công ty Bất động sản Tân Long Nghệ An
Công ty CP Hosung
Họ Vương Việt Nam
Cửa hàng Thực phẩm sạch Nghệ An
Cửa hàng Ván giày trượt Patin Nghệ An
Công ty TNHH XD & DV Tổng hợp Minh Khang
Công ty TNHH MTV Vinh Tiến
TÌM KIẾM DOANH NGHIỆP
 
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Hôm nay: 2,215 | Tất cả: 61,613,077
 
 
Nghệ An
Hà Tĩnh
Thanh Hóa
Quảng Bình
Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Vĩnh Phúc
An Giang
BR. Vũng Tàu
Bắc Cạn
Bắc Giang
Bạc Liêu
Bắc Ninh
Bến Tre
Bình Định
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Cà Mau
Cao Bằng
Đăk Lăk
Điện Biên
Đồng Nai
Đồng Tháp
Gia Lai
Hà Giang
Hà Nam
Yên Bái
Ninh Thuận
Hải Dương
Hải Phòng
Hậu Giang
Hòa Bình
Hưng Yên
Khánh Hòa
Kiên Giang
Kon Tum
Lai Châu
Lâm Đồng
Lạng Sơn
Lào Cai
Long An
Nam Định
Ninh Bình
Phú Thọ
Phú Yên
Quảng Nam
Quảng Ngãi
Quảng Ninh
Quảng Trị
Sóc Trăng
Sơn La
Tây Ninh
Thái Bình
Thái Nguyên
Thừa Thiên Huế
Tiền Giang
Cần Thơ
Đăk Nông
Trà Vinh
Tuyên Quang
Vĩnh Long
Toàn quốc
   
Facebook chat