Tra cứu danh bạ theo tỉnh/thành  
 
Đơn vị hành chính
Trung tâm-Tổ chức-Hiệp hội
Bộ - Sở - Ban ngành
Viễn thông CNTT - Bưu chính
Di tích-Bảo tàng-Công viên
Dịch vụ - Thương mại - XNK
Giáo dục - Đào tạo
Dệt may-Thời trang-Da giày
Khách sạn - Nhà hàng
Du lịch - Resort
Giao thông-Vận tải-Hàng hải
Bao bì - Xi măng
Đồ gỗ-Nội thất-Phong thủy
Cơ khí - Sắt thép - Máy móc
Luật - Tư vấn - Tòa án
Ngân hàng - Bảo hiểm
Ô tô - Xe máy - Xe đạp
Rượu bia - Đồ uống - Sữa
Bệnh viện - Y tế - Sức khỏe
Thẩm mỹ - Làm đẹp - Spa
Dược - Hóa chất - Mỹ phẩm
Quảng cáo- In ấn - Xuất bản
Hàng gia dụng - Tiêu dùng
Đồ điện - Điện tử - Điện thoại
Xây dựng - Xây lắp
Địa ốc - Bất động sản
Vàng bạc - Trang sức
Báo chí-Thông tin-Văn hóa
Văn hóa phẩm - Quà tặng
Thủ công - Mỹ nghệ
Nông lâm-Lương thực-Gia súc
Tài chính - Chứng khoán
Siêu thị-Thực phẩm bánh kẹo
An ninh - Bảo vệ - Vệ sỹ
Khoáng sản - Xăng dầu
Vật liệu xây dựng
Thể dục - thể thao
Thủy Hải sản
Sự kiện - Truyền thông
Thẩm định - Kiểm toán
Nhựa - Cao su - Thủy tinh
Động vật - Thú chim cá cảnh
Ảnh viện - Áo cưới
Ngành nghề khác
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
truyenthongcongnghe
wepro_ngheanfc
0915.050.067
XINHXINHVIETNAM
Hôm nay: 4,719
Tất cả: 81,991,957

NVHT
Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh

MOC
Bộ Xây dựng

Nghe An customs
Cục Hải Quan Nghệ An

Chi cục thuế Vinh
Chi cục thuế Thành phố Vinh

Giáo dục Nghệ An
Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An

Giao thông vận tải
Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh

DPI Hà Tĩnh
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh

Dau tu Binh Phuoc-Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước-Danh bạ doanh nghiệp Việt Nam Nghệ An Hà Tĩnh Hà Nội TP Hồ Chí Minh-Thiết kế website

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước
Đăng ngày 9 tháng 7 năm 2011

Thương hiệu: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước
Tên viết tắt: Dau tu Binh Phuoc
Địa chỉ: 626/QL14, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
Địa phương: Bình Phước
Điện thoại: 0651.3879253
Fax: 0651.887080
Email: skhdt_bpc@vnn.vn
Website: http://www.skhdtbinhphuoc.gov.vn
Giám đốc: Vũ Thành Nam
Mobile: 0651.3879252
Số lần xem: 4825 lần

fiogf49gjkf0d
CHƯƠNG I
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG
Điều 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước (dưới đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Sở chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật.
 Điều 2. Sở có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, gồm: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn cấp tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn viện trợ phi Chính phủ; đấu thầu; đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.
 
CHƯƠNG II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn
Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:
1. Trình UBND tỉnh:
a) Dự thảo quy hoạch tổng thể, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của tỉnh, bố trí kế hoạch vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương; kế hoạch xúc tiến đầu tư của tỉnh; các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó có cân đối tích lũy và tiêu dùng, cân đối vốn đầu tư phát triển, cân đối tài chính;
b) Dự thảo chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, 6 tháng, năm để báo cáo UBND tỉnh điều hành, phối hợp việc thực hiện các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh;
c) Dự thảo chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ đối với việc sắp xếp doanh nghiệp nhà nước và phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh;
d) Dự thảo các quyết định, chỉ thị; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
đ) Dự thảo các văn bản về danh mục các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài cho từng kỳ kế hoạch và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết;
e) Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó phòng, Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện sau khi thống nhất ý kiến với Sở Tài chính theo phân công của UBND tỉnh.
2. Trình Chủ tịch UBND tỉnh:
a) Dự thảo Quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;
b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật;
c) Cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo phân cấp.
3. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.
4. Về quy hoạch và kế hoạch
a) Công bố và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi đã được phê duyệt theo quy định;
b) Quản lý và điều hành một số lĩnh vực về thực hiện kế hoạch được UBND tỉnh giao;
c) Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã xây dựng quy hoạch, kế hoạch phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh đã được phê duyệt;
d) Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán ngân sách tỉnh và phân bổ ngân sách cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh.
5. Về đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài:
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch và bố trí mức vốn đầu tư phát triển cho từng chương trình, dự án thuộc nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý phù hợp với tổng mức đầu tư và cơ cấu đầu tư theo ngành và lĩnh vực;
b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn; giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của pháp luật;
c) Làm đầu mối tiếp nhận, kiểm tra, thanh tra, giám sát, thẩm định, thẩm tra các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh;
d) Quản lý hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt; hướng dẫn thủ tục đầu tư theo thẩm quyền.
6. Về quản lý vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ:
a) Vận động, thu hút, điều phối quản lý nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ của tỉnh; hướng dẫn các Sở, ban, ngành xây dựng danh mục và nội dung các chương trình sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ; tổng hợp danh mục các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ trình UBND tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
b) Đánh giá thực hiện các chương trình dự án ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những vấn đề vướng mắc trong việc bố trí vốn đối ứng, giải ngân thực hiện các dự án ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ có liên quan đến nhiều Sở, ban, ngành, cấp huyện và cấp xã; định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ.
7. Về quản lý đấu thầu:
a) Thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh về kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án hoặc gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án hoặc gói thầu được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền;
b) Hướng dẫn, theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện các dự án đấu thầu đã được phê duyệt và tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định.
8. Về doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh:
a) Thẩm định và chịu trách nhiệm về các đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước và tình hình phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác;
b) Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về thủ tục đăng ký kinh doanh; đăng ký tạm ngừng kinh doanh; cấp mới, bổ sung, thay đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở; phối hợp với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp tại địa phương; thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
9. Về kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân:
a) Đầu mối tổng hợp, đề xuất các mô hình và cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân có tính chất liên ngành;
c) Đầu mối phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp, thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;
d) Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan về tình hình phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.
10. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.
11. Chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của ngành kế hoạch và đầu tư đối với Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.
12. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.
13. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.
14. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.
15. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của UBND tỉnh.
16. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
17. Thực hiện những nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao theo quy định của pháp luật.
 
CHƯƠNG III
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
Điều 4. Tổ chức bộ máy của Sở
1. Lãnh đạo Sở:
Sở Kế hoạch và Đầu tư do Giám đốc Sở điều hành và có không quá 03 Phó Giám đốc Sở giúp Giám đốc Sở. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm theo các tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan có thẩm quyền ban hành và theo quy đinh của Đảng, Nhà nước về quản lý cán bộ, công chức. Việc điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật.
2. Cơ cấu tổ chức của Sở, gồm có:
a) Văn phòng: (Trong đó có: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả);
a) Thanh tra;
c) Phòng Đăng ký kinh doanh;
d) Các phòng chuyên môn nghiệp vụ;
- Phòng Tổng hợp;
- Phòng Thẩm định;
- Phòng Phát triển kinh tế ngành;
- Phòng Văn hóa – Xã hội;
- Phòng Kinh tế đối ngoại;
đ) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư.
3. Văn phòng có Chánh Văn phòng và có từ 01 đến 02 Phó Chánh Văn phòng, Phòng Đăng ký kinh doanh và các phòng chuyên, môn nghiệp vụ mỗi phòng có Trưởng phòng và có từ 01 đến 02 Phó Trưởng phòng, Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra và có từ 01 đến 02 Phó Chánh Thanh tra. Chức vụ Chánh Văn phòng, Trưởng phòng do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có văn bản thỏa thuận của Giám đốc Sở Nội Vụ, chức vụ Chánh Thanh Tra Sở do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có văn bản thỏa thuận của Chánh Thanh tra tỉnh. Các chức vụ Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng phòng, Phó Chánh Thanh tra do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ nhiệm.
4. Nhiệm vụ cụ thể của mỗi phòng và tương đương do Giám đốc Sở quy định.
5. Căn cứ vào tính chất, đạc điểm và yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, theo từng giai đoạn phát triển Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định thành lập các phòng và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo quy định của pháp luật.
6. Biên chế:
a) Biên chế hành chính của Sở do UBND tỉnh quyết định giao trong tổng biên chế hành chính của tỉnh được Trung ương giao.
b) Biên chế của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở được UBND tỉnh quyết định theo định mức biên chế và quy định của pháp luật.
 Điều 5. Chế độ làm việc
1. Sở làm việc theo chế độ thủ trưởng, Giám đốc Sở quyết định mọi vấn đề thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Sở và là người chịu trách nhiệm cao nhất trước UBND tỉnh về mọi mặt hoạt độ của Sở; đồng thời chịu trách nhiệm trước Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các lĩnh vực công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Sở và trước pháp luật. Các Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác. Phó Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, đồng thời cùng Giám đốc Sở liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước về phần công việc được phân công phụ trách.
2. Trưởng phòng và tương đương chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về mọi công việc được giao của phòng. Phó Trưởng phòng và tương đương giúp việc Trưởng phòng được Trưởng phòng phân công phụ trách một số công tác và được ủy quyền điều hành công việc của phòng khi Trưởng phòng vắng mặt, ủy quyền.
3. Sở đảm bảo họp giao ban hàng tuần để kiểm điểm tình hình thực hiện công tác trong tuần và xây dựng chương trình công tác cho tuần kế tiếp. Đồng thời tổ chức các cuộc họp bất thường để phổ biến, triển khai các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách của UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao. Hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình hoạt động của ngành ở địa phương và đề ra chương trình, kế hoạch kỳ sau, kiến nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc của ngành nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác được giao.
4. Sở hoạt động theo chương trình, kế hoạch hàng năm được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh giao và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Quy chế này.
5. Giám đốc Sở quy định quy chế làm việc của Sở, việc họp giao ban với các phòng để đánh giá kết quả công tác và đề ra công tác sắp đến.
 
CHƯƠNG IV
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 6. Mối quan hệ công tác
1. Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
Sở chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ kế hoạch và Đầu tư. Giám đốc Sở có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác chuyên môn của ngành tại địa phương với Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo định kỳ và yêu cầu đột xuất.
2. Đối với UBND tỉnh:
Sở chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Giám đốc Sở phải thường xuyên báo cáo công tác với UBND tỉnh theo quy định và yêu cầu đột suất. Trước khi thực hiện chủ trương chính sách của Bộ, ngành Trung ương có liên quan đến chương trình công tác, kế hoạch chung của tỉnh, Giám đốc Sở phải xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.
3. Đối với các sở, ban, ngành:
Sở có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, có quyền đề nghị các sở, ban, ngành báo cáo tình hình và các vấn đề có liên quan đến các lĩnh vực mà Sở quản lý bằng văn bản hoặc trực tiếp trao đổi để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
4. Đối với UBND cấp huyện:
Sở tăng cường mối quan hệ với UBND cấp huyện, trong việc thực hiện nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực ngành quản lý, cùng nhau giải quyết những vấn đề pháp sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp có những vấn đề chưa nhất trí, các bên xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.
 
CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:
 
Điều 7. Giám đốc Sở có trách nhiệm tổ chức triển khai Quy chế này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của Sở. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Tên bạn
Email
Địa chỉ
Chủ đề
Nội dung
Chấm điểm
Mã An toàn
(Thông tin phải chính xác, đúng pháp luật)

  Bộ - Sở - Ban ngành khác - Xem tất cả>>
  Ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh (19/11/2012 - 12533 lần xem)
  Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (7/10/2011 - 9546 lần xem)
  Sở Công Thương Hà Nội (7/10/2011 - 14208 lần xem)
  Toà án nhân dân tối cao (7/10/2011 - 10742 lần xem)
  Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội (7/10/2011 - 11155 lần xem)
  Sở Xây dựng Hà Nội (7/10/2011 - 11427 lần xem)
  Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng (25/9/2011 - 10030 lần xem)
  Sở Giao thông Vận tải Cao Bằng (25/9/2011 - 10467 lần xem)
  Sở xây dựng tỉnh Cao Bằng (25/9/2011 - 9686 lần xem)
  Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Cao Bằng (25/9/2011 - 11403 lần xem)
  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng (25/9/2011 - 8649 lần xem)
  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng (25/9/2011 - 9260 lần xem)
  Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng (25/9/2011 - 9019 lần xem)
  Cục Thuế tỉnh Cao Bằng (25/9/2011 - 9357 lần xem)
  Cục Thống kê Cao Bằng (25/9/2011 - 9634 lần xem)
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf04
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước (dưới đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Sở chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
TIN TỨC MỚI NHẤT  
THƯ GIÃN - GIẢI TRÍ  
THƯƠNG HIỆU MỚI NHẤT  
» Khách sạn Thành phố Vinh Nghệ An
» Nội thất đồ gỗ thành phố Vinh Nghệ An
» Thiết bị Y tế Lan Quán Tp Vinh Nghệ An
» Công ty tổ chức sự kiện Max Audio
» Công ty tổ chức sự kiện Ánh Lân
» Công ty sửa chữa điện lạnh Nghệ An
» Nhà hàng Chính Nhung Làng Sen Nam Đàn
» Công ty Nội thất Đồ gỗ Lam Hồng
» Công ty TNHH Cát Hưng