Tra cứu danh bạ theo tỉnh/thành  
 
Đơn vị hành chính
Trung tâm-Tổ chức-Hiệp hội
Bộ - Sở - Ban ngành
Viễn thông CNTT - Bưu chính
Di tích-Bảo tàng-Công viên
Dịch vụ - Thương mại - XNK
Giáo dục - Đào tạo
Dệt may-Thời trang-Da giày
Khách sạn - Nhà hàng
Du lịch - Resort
Giao thông-Vận tải-Hàng hải
Bao bì - Xi măng
Đồ gỗ-Nội thất-Phong thủy
Cơ khí - Sắt thép - Máy móc
Luật - Tư vấn - Tòa án
Ngân hàng - Bảo hiểm
Ô tô - Xe máy - Xe đạp
Rượu bia - Đồ uống - Sữa
Bệnh viện - Y tế - Sức khỏe
Thẩm mỹ - Làm đẹp - Spa
Dược - Hóa chất - Mỹ phẩm
Quảng cáo- In ấn - Xuất bản
Hàng gia dụng - Tiêu dùng
Đồ điện - Điện tử - Điện thoại
Xây dựng - Xây lắp
Địa ốc - Bất động sản
Vàng bạc - Trang sức
Báo chí-Thông tin-Văn hóa
Văn hóa phẩm - Quà tặng
Thủ công - Mỹ nghệ
Nông lâm-Lương thực-Gia súc
Tài chính - Chứng khoán
Siêu thị-Thực phẩm bánh kẹo
An ninh - Bảo vệ - Vệ sỹ
Khoáng sản - Xăng dầu
Vật liệu xây dựng
Thể dục - thể thao
Thủy Hải sản
Sự kiện - Truyền thông
Thẩm định - Kiểm toán
Nhựa - Cao su - Thủy tinh
Động vật - Thú chim cá cảnh
Ảnh viện - Áo cưới
Ngành nghề khác
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
truyenthongcongnghe
wepro_ngheanfc
0915.050.067
XINHXINHVIETNAM
Hôm nay: 18,002
Tất cả: 82,556,155

SBH
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh

LienVietBank
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt

BIC
Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

HD Bank
Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP. Hồ Chí Minh

DIV
Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam

EIB
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

sbv
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngan hang Vinh Long-Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Vĩnh Long-Danh bạ doanh nghiệp Việt Nam Nghệ An Hà Tĩnh Hà Nội TP Hồ Chí Minh-Thiết kế website

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Vĩnh Long
Đăng ngày 18 tháng 9 năm 2011

Thương hiệu: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Vĩnh Long
Tên viết tắt: Ngan hang Vinh Long
Địa chỉ: Số 143, Lê Thái Tổ, Tx Vĩnh Long
Địa phương: Vĩnh Long
Điện thoại: 070 3822202
Fax: 070 3822202
Email: vinhlong@sbv.gov.vn
Website: http://www.sbv.gov.vn
Giám đốc: Nguyễn Trọng Nghiệp
Mobile: 0
Số lần xem: 13720 lần

fiogf49gjkf0d

I/ Chức năng:

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tỉnh là đơn vị phụ thuộc của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chịu sự lãnh đạo và điều hành tập trung, thống nhất của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn và thực hiện một số nghiệp vụ ngân hàng Trung ương theo sự ủy quyền của Thống đốc.


II/ Nhiệm vụ:

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tỉnh được thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

          1- Làm đầu mối tổ chức phổ biến, chỉ đạo, triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, của Ngành về tiền tệ và hoạt động ngân hàng đến các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng trên địa bàn được phân công.

          2- Thực hiện thanh tra, kiểm tra định kỳ và bất thường về tổ chức, hoạt động của các tổ chức tín dụng, các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng trên địa bàn được phân công trong việc chấp hành pháp luật của Nhà nước và quy định của Ngân hàng Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

            3- Yêu cầu tổ chức tín dụng và tổ chức khác có hoạt động ngân hàng trên địa bàn báo cáo, cung cấp tài liệu, số liệu theo quy định của Thống đốc và các yêu cầu đột xuất của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước để thực thi nhiệm vụ của mình.

           4- Tổ chức nghiện cứu, khảo sát, điều tra, phân tích và dự báo kinh tế có liên quan đến tiền tệ và hoạt động ngân hàng để thực hiện nhiệm vụ của Chi nhánh; có ý kiến tham gia với cấp ủy, chính quyền tỉnh, thành phố trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương khi được yêu cầu.

           5- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá và báo cáo tình hình kết quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn kèm theo các đề xuất, kiến nghị nếu có.

           6- Cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng và giấy phép hoạt động ngân hảng của các tổ chức khác; quyết định giải thể, chấp thuận chia, tách, hợp nhất, sát nhập các tổ chức tín dụng; thực hiện việc kiểm soát đặc biệt các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

           7- Cung ứng dịch vụ thanh toán, ngân quỹ vá các dịch vụ ngân hàng khác cho các tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước trên địa bàn.

           8- Thực hiện các nghiệp vụ và biện pháp quản lý Nhà nước về ngoại hối trên địa bàn.

           9- Thực hiện nghiệp vụ tái cấp vốn và cho vay thanh toán đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

         10- Thực hiện các biện pháp bào đảm an toàn về tài sản, tiền và các giấy tờ có giá bảo quản trong kho, quỹ tại Chi nhánh, khi giao nhận, trên đường vận chuyển.

          11- Trực tiếp giải quyết hoặc yêu cầu các tổ chức tín dụng giải quyết các khiếu nại tố cáo của tổ chức, công dân; trả lời chất vấn, kiến nghị của cơ quan báo chí về tiền tệ và ngân hàng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

          12- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của Chi nhánh gửi cấp trên.

          13- Tổ chức công tác thông tin tín dụng cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

          14- Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.


          15- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thống đốc giao.

 


          III/ Tổ chức bộ máy hoạt động:
          Điều hành hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tỉnh là Giám đốc, giúp việc cho Giám đốc là hai Phó Giám đốc; Giám đốc, Phó Giám đốc do Thống đốc bổ nhiệm. Tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tỉnh gồm các đơn vị sau:

          1. Thanh tra Chi nhánh:

Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giám sát các hoạt động về tiền tệ, tín dụng và ngân hàng của các tổ chức tín dụng, các tổ chức và cá nhân khác có hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

          2. Phòng Tổng hợp và Quản lý các tổ chức tín dụng:

Nhiệm vụ chủ yếu: Tổng hợp, nghiên cứu, phân tích thống kê hoạt động tiền tệ - tín dụng - ngân hàng và dự báo tình hình kinh tế địa phương để Giám đốc điều hành và quản lý hoạt động ngân hàng trên địa bàn; Thực hiện nghiệp vụ tái cấp vốn và cho vay thanh toán đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn; Thực hiện các nghiệp vụ về quản lý ngoại hối, nghiệp vụ thông tin tín dụng cho các Tổ chức tín dụng trên địa bàn.

          3. Phòng Kế toán – Thanh toán:

          Thực hiện các công tác hạch toán, kế toán, theo dõi và phản ánh tình hình hoạt động các loại vốn, quỹ và tài sản bảo quản tại Chi nhánh; Lập và tổ chức chấp hành kế hoạch thu, chi tài chính của Chi nhánh; Thực hiện việc mở tài khoản, giao dịch thanh toán cho Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

4. Phòng Tiền tệ - Kho quỹ:

Thực hiện nhiệm vụ quản lý, xuất nhập và bảo quản an toàn tuyệt đối Quỹ dự trữ phát hành, Quỹ nghiệp vụ phát hành và các tài sản khác trong kho quỹ tại Chi nhánh; Thực hiện các nghiệp vụ về quản lý, lưu thông tiền tệ, cung ứng tiền mặt cho các Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn; Tổ chức việc kiểm tra chấp hành chế độ an toàn kho, quỹ của các Tổ chức tín dụng, các tổ chức có hoạt động ngân hàng.

5. Phòng Tổ chức – Hành chính:

Tham mưu cho Giám đốc những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức - nhận sự; thực hiện công tác quản lý công chức, viên chức; công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Chi nhánh theo phân cấp ủy quyền; Thực hiện nhiệm vụ quản trị, hậu cần phục vụ cho công tác của Chi nhánh; Quản lý, bảo quản và theo dõi hồ sơ của công chức, viên chức tại Chi nhánh; lưu trữ tài liệu, báo cáo của Chi nhánh.

6. Bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ:

          Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát và kiểm toán nội bộ tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tỉnh.

Tên bạn
Email
Địa chỉ
Chủ đề
Nội dung
Chấm điểm
Mã An toàn
(Thông tin phải chính xác, đúng pháp luật)

  Ngân hàng - Bảo hiểm khác - Xem tất cả>>
  Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Yên Bái (18/9/2011 - 13201 lần xem)
  Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Vĩnh Phúc (18/9/2011 - 14499 lần xem)
  Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Vĩnh Long (18/9/2011 - 13720 lần xem)
  Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tuyên Quang (18/9/2011 - 12179 lần xem)
  Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Trà Vinh (18/9/2011 - 12978 lần xem)
  Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tiền Giang (18/9/2011 - 12816 lần xem)
  Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thừa Thiên Huế (18/9/2011 - 14699 lần xem)
  Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa (18/9/2011 - 15379 lần xem)
  Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Nguyên (18/9/2011 - 13476 lần xem)
  Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Bình (18/9/2011 - 15270 lần xem)
  Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tây Ninh (18/9/2011 - 13466 lần xem)
  Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Sơn La (18/9/2011 - 12625 lần xem)
  Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Sóc Trăng (18/9/2011 - 11933 lần xem)
  Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Trị (18/9/2011 - 10444 lần xem)
  Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ninh (18/9/2011 - 12231 lần xem)
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Vĩnh Long
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf04
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tỉnh là đơn vị phụ thuộc của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chịu sự lãnh đạo và điều hành tập trung, thống nhất của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn và thực hiện một số nghiệp vụ ngân hàng Trung ương theo sự ủy quyền của Thống đốc.
TIN TỨC MỚI NHẤT  
THƯ GIÃN - GIẢI TRÍ  
THƯƠNG HIỆU MỚI NHẤT  
» Khách sạn Thành phố Vinh Nghệ An
» Nội thất đồ gỗ thành phố Vinh Nghệ An
» Thiết bị Y tế Lan Quán Tp Vinh Nghệ An
» Công ty tổ chức sự kiện Max Audio
» Công ty tổ chức sự kiện Ánh Lân
» Công ty sửa chữa điện lạnh Nghệ An
» Nhà hàng Chính Nhung Làng Sen Nam Đàn
» Công ty Nội thất Đồ gỗ Lam Hồng
» Công ty TNHH Cát Hưng