Đăng ký Doanh nghiệp vào Danh bạ 0915.050.067 - Email: truyenthongcongnghe@gmail.com
DANH MỤC NGÀNH NGHỀ
Bản in
Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam
Tin đăng ngày: - Xem: 7107

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

ĐC: Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Xem bản đồ:
Tel: (84-4) 37564407
Email: info@vsqi.gov.vn
Website: http://vsqi.gov.vn
Đại diện: Ths.Phó Đức Sơn

Chức năng nhiệm vụ chính

Đề xuất, tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, nghiên cứu phương hướng, mục tiêu, chính sách, nghiệp vụ và các giải pháp về TCH, chất lượng và MSMV;

Tổ chức xây dựng TCVN, hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, chủ trì tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế và khu vực, đề xuất thành lập và quản lý hoạt động của các Ban kỹ thuật tiêu chuẩn;
Tham gia hướng dẫn các tổ chức, cá nhân áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; hướng dẫn công bố phù hợp tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;
Tổ chức thực hiện các hoạt động MSMV;
Thực hiện chứng nhận sản phẩm, hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn;
Thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học, công nghệ và các dịch vụ khác về TCH, chất lượng và MSMV;
Tổ chức và thực hiện các hoạt động liên quan đến Giải thưởng Chất lượng Việt Nam và tổ chức viêc tham gia các Giải thưởng chất lượng quốc tế và khu vực;
Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá và đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật – nghiệp vụ về TCH, chất lượng và MSMV;
Xuất bản, in và phát hành các TCVN, các tài liệu có liên quan và các tài liệu khác được pháp luật cho phép;
Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực TCH, chất lượng và MSMV được uỷ quyền

 
Nhiệm vụ cụ thể


1. Đề xuất, tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn hóa, chất lượng và mã số mã vạch.

         2. Nghiên cứu phương hướng, mục tiêu, chính sách, nghiệp vụ và các giải pháp về tiêu chuẩn hoá, chất lượng và mã số mã vạch; nghiên cứu phát triển ứng dụng các giải pháp, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá, chất lượng và  mã số mã vạch.

3. Đề xuất, tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và tiêu chuẩn quốc tế; tổ chức xây dựng TCVN; hướng dẫn về nghiệp vụ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở; chủ trì tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế và khu vực theo quy định của pháp luật; đề xuất thành lập và quản lý hoạt động của các Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Việt Nam.

4. Tổ chức xây dựng quy chuẩn kỹ thuật cho các sản phẩm, hàng hoá thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng của Bộ Khoa học và Công nghệ.

5. Tham gia hướng dẫn các tổ chức, cá nhân áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; hướng dẫn công bố phù hợp tiêu chuẩn.

6. Tổ chức thực hiện các hoạt động mã số mã vạch theo phân công của Tổng cục trưởng.

7. Thực hiện chứng nhận sản phẩm, dịch vụ phù hợp tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

8. Tổ chức và thực hiện các hoạt động liên quan đến Giải thưởng chất lượng Việt Nam và tổ chức việc tham gia các Giải thưởng chất lượng quốc tế và khu vực.

9. Thực hiện  các hoạt động dịch vụ kỹ thuật, khoa học công nghệ và các dịch vụ khác về tiêu chuẩn hoá, chất lượng, mã số mã vạch.

10. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật nghiệp vụ về tiêu chuẩn hoá, chất lượng và mã số mã vạch. Tham gia đào tạo đại học và sau đại học về lĩnh vực  tiêu chuẩn hoá và chất lượng theo quy định……

11. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá về tiêu chuẩn hoá, chất lượng và mã số mã vạch. Tổ chức khai thác các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, các tài liệu khác có liên quan đến tiêu chuẩn hoá, chất lượng và mã số mã vạch.

12. Xuất bản, in và phát hành TCVN, các tài liệu có liên quan và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá, chất lượng và mã số mã vạch  theo uỷ quyền của Tổng cục trưởng.

 14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

LÃNH ĐẠO VIỆN
Viện trưởng: Ths.Phó Đức Sơn
Tel: (84-4) 37564906 * Fax: (84-4) 38361771
Email: phoducson@tcvn.gov.vn
Viện phó: KS.Lương Văn Phan
Tel : (84-4) 37561161 * Fax: (84-4) 38361771
Email: luongvanphan@tcvn.gov.vn
Viện phó: Ths.Ngô Ngọc Hà
Tel : (84-4) 37564745 * Fax: (84-4) 38361771
Email: ngocha@tcvn.gov.vn
PHÒNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG 1
Cơ khí, Luyện kim, Phương tiện giao thông, Thiết bị chịu áp lực, Thiết bị nâng, Thiết bị PCCC
Trưởng phòng: KS. Nguyễn Hữu Trường
Phó phòng: KS. Trần Đức Hòa
Tel: (84-4) 38361466 * Fax: (84-4) 38361771
E-mail: info@vsqi.gov.vn
PHÒNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG 2
Điện, Điện tử, Thiết bị truyền thông
Trưởng phòng: KS.Nguyễn Quang Ngọc
Phó phòng: Ths. Đoàn Thị Thanh Vân
Tel: (84-4) 38361465 * Fax: (84-4) 38361771
E-mail: info@vsqi.gov.vn
PHÒNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG 3
Hóa chất, Dầu khí, Khoáng sản, Xây dựng, Công trình giao thông, Thiết bị y tế
Phó trưởng phòng phụ trách: Ths. Trần Thanh Xuân
Tel: (84-4)  38361467 * Fax: (84-4) 38361771
E-mail: info@vsqi.gov.vn
PHÒNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG 4
Nông nghiệp (Sản phẩm nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi), Thực phẩm, Thủy sản
Trưởng phòng: KS.Phạm Thị Sáng
Tel: (84-4) 37564605 * Fax: (84-4) 38361771
E-mail: info@vsqi.gov.vn
PHÒNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG 5
Sản phẩm tiêu dùng, Phương tiện bảo vệ cá nhân, Giấy, Da, Dệt may
Phó trưởng phòng phụ trách: Ths.Thái Quỳnh Hoa
Tel: (84-4) 38361462 * Fax: (84-4) 38361771
E-mail: info@vsqi.gov.vn
PHÒNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG 6
Môi trường
Phó trưởng phòng phụ trách: Ths.Lê Thị Thanh Ngọc
Tel: (84-4) 37564191 * Fax: (84-4) 38361771
E-mail: info@vsqi.gov.vn
PHÒNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG 7
Công nghệ thông tin
Trưởng phòng: KS.Nguyễn Hải Anh
Tel: (84-4) 37569085 * Fax: (84-4) 38361771
E-mail: info@vsqi.gov.vn
PHÒNG TỔNG HỢP-KẾ HOẠCH
Phó trưởng phòng phụ trách CN.Phùng Quang Minh
Tel: (84-4) 38361464  * Fax: (84-4) 38361771
E-mail: info@vsqi.gov.vn
PHÒNG NGHIỆP VỤ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
Phó trưởng phòng phụ trách: Ths. Bùi Ngọc Bích
Tel: (84-4) 37567110 * Fax: (84-4) 38361771
E-mail: info@vsqi.gov.vn
VĂN PHÒNG VIỆN
Chánh văn phòng: CN. Phạm Văn Định
Phó chánh văn phòng: Ths. Thạch Cẩm Anh
Tel: (84-4) 37912197 * Fax: (84-4) 38361771
E-mail: info@vsqi.gov.vn
PHÒNG XUẤT BẢN-PHÁT HÀNH
Trưởng phòng: KS.Nguyễn Văn Năng
Tel: (84-4) 37564269 * Fax: (84-4) 38361771
E-mail: xbph@vsqi.gov.vn
PHÒNG  MÃ SỐ MÃ VẠCH (GS1 VIỆT NAM)
Phó trưởng phòng phụ trách: CN.Phan Hồng Nga
Tel: (84-4) 38361463 * Fax: (84-4) 38361771
E-mail: info@gs1vn.org.vn
Website: www.gs1vn.org.vn
VĂN PHÒNG GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
Phó trưởng phòng: Ths.Phùng Mạnh Trường
Tel: (84-4) 37912619 * Fax: (84-4) 38361771
E-mail: giaithuong@vsqi.gov.vn
XƯỞNG IN
Phó trưởng phòng phụ trách: CN.Phùng Quang Vũ
Tel: 37564273 * Fax: (84-4) 38361771
E-mail: info@vsqi.gov.vn

Công ty TNHH Đo đạc & Kim Khí Nghệ An
Thi công mái xếp mái che di động
Showroom vật liệu xây dựng Thái Huỳnh
Công ty CP Xây dựng Mỹ thuật & Thương mại Thắng Lợi Lộc
Công ty Bất động sản Tân Long Nghệ An
Công ty CP Hosung
Họ Vương Việt Nam
Cửa hàng Thực phẩm sạch Nghệ An
Doanh nghiệp cùng Địa phương
Công ty TNHH Đo đạc & Kim Khí Nghệ An
Thi công mái xếp mái che di động
Showroom vật liệu xây dựng Thái Huỳnh
Công ty CP Xây dựng Mỹ thuật & Thương mại Thắng Lợi Lộc
Công ty Bất động sản Tân Long Nghệ An
Công ty CP Hosung
Họ Vương Việt Nam
Cửa hàng Thực phẩm sạch Nghệ An
TÌM KIẾM DOANH NGHIỆP
 
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Hôm nay: 3,514 | Tất cả: 73,062,855
 
 
Nghệ An
Hà Tĩnh
Thanh Hóa
Quảng Bình
Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Vĩnh Phúc
An Giang
BR. Vũng Tàu
Bắc Cạn
Bắc Giang
Bạc Liêu
Bắc Ninh
Bến Tre
Bình Định
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Cà Mau
Cao Bằng
Đăk Lăk
Điện Biên
Đồng Nai
Đồng Tháp
Gia Lai
Hà Giang
Hà Nam
Yên Bái
Ninh Thuận
Hải Dương
Hải Phòng
Hậu Giang
Hòa Bình
Hưng Yên
Khánh Hòa
Kiên Giang
Kon Tum
Lai Châu
Lâm Đồng
Lạng Sơn
Lào Cai
Long An
Nam Định
Ninh Bình
Phú Thọ
Phú Yên
Quảng Nam
Quảng Ngãi
Quảng Ninh
Quảng Trị
Sóc Trăng
Sơn La
Tây Ninh
Thái Bình
Thái Nguyên
Thừa Thiên Huế
Tiền Giang
Cần Thơ
Đăk Nông
Trà Vinh
Tuyên Quang
Vĩnh Long
Toàn quốc
   
Facebook chat