Đăng ký Doanh nghiệp vào Danh bạ 0915.050.067 - Email: truyenthongcongnghe@gmail.com
DANH MỤC NGÀNH NGHỀ
Bản in
Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ
Tin đăng ngày: - Xem: 6756

Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ

ĐC: Khu 11 - Thị trấn Thanh Ba - Huyện Thanh Ba
Xem bản đồ:
Tel: 0210.3838075
Email: ttytthanhba@gmail.com
Website: http://soyte.phutho.gov.vn
Đại diện:

 Qúa trình hình thành và phát triển

Trung tâm y tế huyện dự phòng huyện Thanh Ba được tách thành lập từ tháng 01/2006 từ TTYT huyện Thanh Ba theo quyết định số 2110/QĐ – UBND ngày 08/8/2005 của UBND tình Phú Thọ. Thực hiện quyết đinh 4197/QĐ – UBND ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh Phú thọ V/v đổi tên Trung tâm y tế dự phòng huyện; thành; thị thành Trung tâm y tế huyện; từ ngày 25/6/2008 Trung tâm y tế dự phòng huyện Thanh Ba đổi tên thành Trung tâm y tế huyện Thanh Ba và tiêp nhận bàn giao cơ sở vật chất, nhân lực trạm y tế 26 xã trong huyện.

Trung tâm y tế huyện Thanh Ba là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, chịu sự quản lý toàn diện của Sở Y tế, sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện và sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh và các Trung tâm chuyên ngành tuyến tỉnh.

Trung tâm y tế huyên Thanh Ba là đơn vị có tư cách pháp nhân, có trụ sơ, có con dấu riêng , và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước.

2. Quy mô tổ chức bộ máy

Hiện tại về mô hình tổ chưc Trung tâm y tế huyện gổm 05 khoa và 02 phòng Khoa Kiểm soát dịch, bệnh, HIV/AIDS; Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm; Khoa Y tế công cộng; Khoa Xét nghiệm và Khoa chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em – Kế hoạch hóa gia đình, 02 Phòng chức năng và 26 trạm y tế xã/ thị trấn trực thuộc.

Nhân lực Trung tâm y tế huyện gồm 25 CBCNV làm nhiệm vụ chuyên môn là phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và 123 cán bộ tại trạm y tế các xã làm nhiệm vụ khám chữa bệnh thông thường và cấp cứu cho bệnh nhân tại địa phương.

3. Cơ cấu tổ chức TTYT huyện Thanh Ba

* Ban giám đốc: Có 01 Giám đốc

* Các phòng ban gồm:

- Phòng Hành chính tổng hợp

- Phòng Truyền thông Giáo dục sức khỏe

* Các khoa chuyên môn gồm:

- Khoa Kiểm soát dịch, bệnh, HIV/AIDS;

- Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm;

- Khoa Y tế cộng đồng;

- Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản;

- Khoa xét nghiệm;

* Trạm y tế xã/ Thị trấn gồm: 26

* Nhân lực hoạt động: Trung tâm có 157 CBCC – VC, trong đó:

- Cán bộ có trình độ đại học: 35

- Bác sỹ : 35 (Bsy CKI: 01, BS ĐK: 34, Thạc sỹ: 0)

- Dược sỹ đại học:0

- Cán bộ có trình độ trung cấp: 122 (Y sỹ:80; dược trung sỹ TC: 5, Kế toán trung học: 01. Điều dưỡng, nứ hộ sinh trung học: 34; KTVXN; 02)

Cơ sở vật chất văn phòng làm việc của Trung tâm y tế được dự án ADB của sở y tế và UBND tỉnh đầu tư đưa vào sử dụng từ tháng 01/2007.

Cơ sở vật chất trạm y tế các xã xây dựng củng cố tại 26/26 xã, đảm bảo phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh và phòng bệnh cho nhân dân địa phương.

4. Chức năng nhiệm vụ của TTYT huyện:

* Chức năng

Trung tâm Y tế huyện có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn huyện.

Quản lý chỉ đạo trạm y tế các xã/ Thị trấn trong huyện thực hiện công tác chuyên môn kỹ thuật chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân.

* Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn huyện trình cấp có thẩm quyên phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động sau:

+ Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn kỹ thuật về phòng chống dịch bệnh, HIV/AIDS, các bênh xã hội, tai nạn thương tích, sức khỏe lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truyền thông giáo dục sức khỏe theo phân cấp và theo quy định cuat pháp luật;

+ Hướng dẫn và giám sát chuyên môn kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các trạm y tế xã, phường, thị trấn, các cơ sở y tế trên địa bàn;

+ Tham gia đào tạo, đào tạo lai, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phục trách cho cán bộ y tế cấp xã, nhân viên y tế thôn, bản và các cán bộ khác;

+ Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa hoc, ứng dụng các tiến bộ khoa học, ký thuật về lĩnh vực liên quan;

+ Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Sở Y tế phân công;

+ Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ  chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của phap luật;

+ Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Ủy ban nhân dân huyện giao.

5. Một số hoạt động của đơn vị

Trong những năm qua TTYT huyện Thanh Ba đã thường xuyên tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho nhân dân trong huyện như: Vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống khống chế dịch bệnh; hướng dẫn nhân dân trong đia bàn thay đổi nhân thức hành vi có hại tới sức khỏe xây dựng cuộc sống văn minh lành mạnh có lợi cho sức khỏe.

Tổ chức chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật trạm y tế các xã/thị trấn trong địa bàn thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia chăm sóc bảo vệ nâng cao sức khỏe của nhân dân như: TCMR,PCSR,PC lao, Chương trình tâm thần cộng đồng VSATTP,PCSDD; CSSKSS,PCHIV/AIDS,VSMT...vv

Phối kết hợp với cấp ủy đảng chính quyền các xã tổ chức chỉ đạo Trạm y tế các xã xây dựng đạt chuẩn quốc gia về y tế. Hiện tại đã có 23/26 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Đơn vị đã thường xuyên cải cách đổi mới hình thức quản lý, lề lối làm việc giảm bớt các thủ tục hành chính phiền hà để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế dự phòng  chăm sóc sức khỏe .

Đội ngũ y bác sỹ, điều dưỡng viên cán bộ y tế thường xuyên được đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, quản lý, rèn luyện y đức để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Chỉ đạo trạm y tế xã/ Thị trấn làm tốt nhiệm vụ cấp cứu khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền giáo dục sức khỏe nhân dân.

Tình hình dịch bệnh đã giảm đáng kể, không có dịch bệnh lớn xảy ra trong địa bàn, sức khỏe được cải thiện, chất lượng cuôc sống được nâng lên rõ rệt.

Trung tâm y tế huyện Thanh Ba hiện nay là một trong đơn vị điển hình làm tốt về công tác y tế dự phòng chăm sóc bảo vệ sức khỏe cộng đồng của ngành y tế tình Phú Thọ. Là một trong những đơn vị có phong trào thì đua tốt trong 3 năm qua; Năm 2008 có 29/30 khoa phòng và trạm y tế xã đạt tập thể lao động tiên tiến trong đó có 01 đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Tâp thể cán bộ TTYT huyện năm 2008 được Sở Y tế và UBND tỉnh Phú Thọ công nhận đơn vị xuất sắc toàn diện và được vình dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Đơn vị còn đạt được danh hiệu cơ quan văn hóa cấp huyện năm 2008.

Hiện nay Trung tâm y tế huyện đang tích cực đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, hiên đại hóa, xây dựng Trung tâm y tế huyện giữ vững lá cờ đầu của ngành y tế tình Phú Thọ năm 2009 vào những năm về sau.

Công ty CP Xây dựng Mỹ thuật & Thương mại Thắng Lợi Lộc
Công ty Bất động sản Tân Long Nghệ An
Công ty CP Hosung
Họ Vương Việt Nam
Cửa hàng Thực phẩm sạch Nghệ An
Cửa hàng Ván giày trượt Patin Nghệ An
Họ Đoàn Việt Nam
Công ty TNHH XD & DV Tổng hợp Minh Khang
Doanh nghiệp cùng Địa phương
Công ty CP Xây dựng Mỹ thuật & Thương mại Thắng Lợi Lộc
Công ty Bất động sản Tân Long Nghệ An
Công ty CP Hosung
Họ Vương Việt Nam
Cửa hàng Thực phẩm sạch Nghệ An
Cửa hàng Ván giày trượt Patin Nghệ An
Công ty TNHH XD & DV Tổng hợp Minh Khang
Công ty TNHH MTV Vinh Tiến
TÌM KIẾM DOANH NGHIỆP
 
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Hôm nay: 2,110 | Tất cả: 61,612,972
 
 
Nghệ An
Hà Tĩnh
Thanh Hóa
Quảng Bình
Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Vĩnh Phúc
An Giang
BR. Vũng Tàu
Bắc Cạn
Bắc Giang
Bạc Liêu
Bắc Ninh
Bến Tre
Bình Định
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Cà Mau
Cao Bằng
Đăk Lăk
Điện Biên
Đồng Nai
Đồng Tháp
Gia Lai
Hà Giang
Hà Nam
Yên Bái
Ninh Thuận
Hải Dương
Hải Phòng
Hậu Giang
Hòa Bình
Hưng Yên
Khánh Hòa
Kiên Giang
Kon Tum
Lai Châu
Lâm Đồng
Lạng Sơn
Lào Cai
Long An
Nam Định
Ninh Bình
Phú Thọ
Phú Yên
Quảng Nam
Quảng Ngãi
Quảng Ninh
Quảng Trị
Sóc Trăng
Sơn La
Tây Ninh
Thái Bình
Thái Nguyên
Thừa Thiên Huế
Tiền Giang
Cần Thơ
Đăk Nông
Trà Vinh
Tuyên Quang
Vĩnh Long
Toàn quốc
   
Facebook chat